اردوخوری

5 کالا

 • اردوخوری 5 خانه سفیداردوخوری 5 خانه

  اردوخوری 5 خانه

  70,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی پذیرایی عمق                                3 سانتی‌متر قطر                                 29 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی
 • اردوخوری اشکیاردوخوری اشکی

  اردوخوری اشکی

  60,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی پذیرایی عمق                                3 سانتی‌متر قطر                                 24 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی
 • اردوخوری گلبرگاردوخوری گلبرگ

  اردوخوری گلبرگ

  50,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی پذیرایی عمق                                3 سانتی‌متر قطر                                 22 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی
 • اردوخوری شقایق

  اردوخوری شقایق

  55,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی پذیرایی عمق                                3 سانتی‌متر قطر                                 27 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی
 • اردوخوری پله ای

  اردوخوری پله ای

  60,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              مصرفی پذیرایی عمق                                4 سانتی‌متر قطر                                 27 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی