اردو خوری

14 کالا

  اردوخوری چوبی 3 خانهاردوخوری چوبی 3 خانه

  اردوخوری چوبی مستطیل 3 خانه راش

  45,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی و مصرفی اندازه محصول                    24*10*2 سانتی‌متر وزن                                 حدود 120 گرم جنس                               چوب فشرده راش
  اردوخوری چوبی دو خانه راشاردوخوری دو خانه چوب راش

  اردوخوری چوبی مستطیل 2 خانه راش

  32,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی و مصرفی اندازه محصول                    17*9*2 سانتی‌متر وزن                                 حدود 80 گرم جنس                               چوب فشرده راش
  اردوخوری طرح قلب چوبیاردوخوری طرح قلب چوبی

  اردوخوری چوبی طرح قلب راش

  55,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی و مصرفی اندازه محصول                    20*19 سانتی‌متر وزن                                 حدود 150 گرم جنس                               چوب فشرده راش
  اردوخوری طرح سه قلب چوبیاردوخوری طرح سه قلب چوبی

  اردوخوری چوبی طرح سه قلب راش

  55,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی و مصرفی اندازه محصول                    15*36 سانتی‌متر وزن                                 حدود 150 گرم جنس                               چوب فشرده راش
  اردوخوری طرح قلب جفتی چوب راش

  اردوخوری چوبی طرح قلب جفتی راش

  95,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی و مصرفی اندازه محصول                    22*26 سانتی‌متر وزن                                 حدود 150 گرم جنس                               چوب فشرده راش
  اردوخوری گرد 5 خانهاردوخوری گرد 5 خانه

  اردوخوری چوبی گرد 5 خانه راش

  95,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی و مصرفی اندازه محصول                    22*2 سانتی‌متر وزن                                 حدود 150 گرم جنس                               چوب فشرده راش
  اردوخوری چوبی طرح گلبرگاردوخوری چوبی طرح گلبرگ

  اردوخوری چوبی گلبرگ راش

  95,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی و مصرفی اندازه محصول                    22*2 سانتی‌متر وزن                                 حدود 150 گرم جنس                               چوب فشرده راش
  سینی چوبی 5 خانه

  اردوخوری چوبی مستطیل 5 خانه راش

  115,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی و مصرفی اندازه محصول                    30*21*2 سانتی‌متر وزن                                 حدود 400 گرم جنس                               چوب فشرده راش
  اردوخوری چوبی طرح پروانهسینی چوبی پروانه

  اردوخوری چوبی پروانه راش

  75,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی و مصرفی اندازه محصول                    17*22*2 سانتی‌متر وزن                                 حدود 150 گرم جنس                               چوب فشرده راش
 • اردوخوری 5 خانه سفیداردوخوری 5 خانه

  اردوخوری 5 خانه

  70,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی پذیرایی عمق                                3 سانتی‌متر قطر                                 29 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی
 • اردوخوری اشکیاردوخوری اشکی

  اردوخوری اشکی

  60,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی پذیرایی عمق                                3 سانتی‌متر قطر                                 24 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی
 • اردوخوری گلبرگاردوخوری گلبرگ

  اردوخوری گلبرگ

  50,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی پذیرایی عمق                                3 سانتی‌متر قطر                                 22 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی
 • اردوخوری شقایق

  اردوخوری شقایق

  55,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              کاربردی پذیرایی عمق                                3 سانتی‌متر قطر                                 27 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی
 • اردوخوری پله ای

  اردوخوری پله ای

  60,000 تومان
  نوع کاربرد محصول              مصرفی پذیرایی عمق                                4 سانتی‌متر قطر                                 27 سانتی‌متر وزن                                 حدود 500 گرم جنس بدنه                        سرامیک لعاب چینی